This project is read-only.
Project Description
UTM Koordinatları ve Türkiye Paftalarını Google Earth üzerinde gösterir.
Koordinatlı ruhsat dosyalarını ilgili paftalarıyla birlikte Google Earth üzerinde gösterir.

Last edited Apr 23, 2010 at 8:22 PM by kerem, version 2